ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Forum index >> Ellás >> ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 
Posted on 2012-07-09 15:27:03   
zikosdog
Posts: 1
Ενημέρωση για την πρόοδΟ της Ματάφρασης: 09.7.2012

cron: Σύνολο: 1 σελίδα. Τελείωσαν: 1 σελίδα. (100%)
Home: Σύνολο: 1 σελίδα. Τελείωσαν: 1 σελίδα. (100%)
leftmenu: 2 σελίδες. Τελείωσαν: 2 σελίδες. (100%)
main: 21 σελίδες. Τελείωσαν: 21 σελίδες. (100%)
match: 45 σελίδες. Τελείωσαν: 5 σελίδες. (11%)
messages: 6 σελίδες. Τελείωσαν: 3 σελίδες. (50%)
register: 4 σελίδες. Τελείωσαν: 2 σελίδες. (50%)
rulesfaq: 19 σελίδες. Τελείωσαν: 0 σελίδες. (0%)
store: 4 σελίδες. Τελείωσαν: 1 σελίδες. (25%)
team: 35 σελίδες. Τελείωσαν: 2 σελίδες. (5%)
tools: 6 σελίδες. Τελείωσαν: 6 σελίδες. (100%)
topmenu: 2 σελίδες. Τελείωσαν: 2 σελίδες. (100%)ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποιες σελίδες αποτελούνται από μεμονομένες λέξεις. Άλλες έχουν μεγάλα κείμενα. Κατά συνέπεια κάποιες μεταφράζονται σε λίγα λεπτά, ενώ άλλες χρειάζονται πολύ ώρα.

Posted on 2012-07-09 20:49:46   
zikosdog
Posts: 1
zikosdog wrote:

Ενημέρωση για την πρόοδΟ της Ματάφρασης: 09.7.2012

cron: Σύνολο: 1 σελίδα. Τελείωσαν: 1 σελίδα. (100%)
Home: Σύνολο: 1 σελίδα. Τελείωσαν: 1 σελίδα. (100%)
leftmenu: 2 σελίδες. Τελείωσαν: 2 σελίδες. (100%)
main: 21 σελίδες. Τελείωσαν: 21 σελίδες. (100%)
match: 45 σελίδες. Τελείωσαν: 5 σελίδες. (11%)
messages: 6 σελίδες. Τελείωσαν: 6 σελίδες. (100%)
register: 4 σελίδες. Τελείωσαν: 2 σελίδες. (50%)
rulesfaq: 19 σελίδες. Τελείωσαν: 0 σελίδες. (0%)
store: 4 σελίδες. Τελείωσαν: 1 σελίδες. (25%)
team: 35 σελίδες. Τελείωσαν: 2 σελίδες. (5%)
tools: 6 σελίδες. Τελείωσαν: 6 σελίδες. (100%)
topmenu: 2 σελίδες. Τελείωσαν: 2 σελίδες. (100%)ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποιες σελίδες αποτελούνται από μεμονομένες λέξεις. Άλλες έχουν μεγάλα κείμενα. Κατά συνέπεια κάποιες μεταφράζονται σε λίγα λεπτά, ενώ άλλες χρειάζονται πολύ ώρα.


Posted on 2012-07-09 23:01:15   
zikosdog
Posts: 1
zikosdog wrote:

zikosdog wrote:

Ενημέρωση για την πρόοδΟ της Ματάφρασης: 09.7.2012

cron: Σύνολο: 1 σελίδα. Τελείωσαν: 1 σελίδα. (100%)
Home: Σύνολο: 1 σελίδα. Τελείωσαν: 1 σελίδα. (100%)
leftmenu: 2 σελίδες. Τελείωσαν: 2 σελίδες. (100%)
main: 21 σελίδες. Τελείωσαν: 21 σελίδες. (100%)
match: 45 σελίδες. Τελείωσαν: 5 σελίδες. (11%)
messages: 6 σελίδες. Τελείωσαν: 6 σελίδες. (100%)
register: 4 σελίδες. Τελείωσαν: 4 σελίδες. (100%)
rulesfaq: 19 σελίδες. Τελείωσαν: 0 σελίδες. (0%)
store: 4 σελίδες. Τελείωσαν: 1 σελίδες. (25%)
team: 35 σελίδες. Τελείωσαν: 2 σελίδες. (5%)
tools: 6 σελίδες. Τελείωσαν: 6 σελίδες. (100%)
topmenu: 2 σελίδες. Τελείωσαν: 2 σελίδες. (100%)ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποιες σελίδες αποτελούνται από μεμονομένες λέξεις. Άλλες έχουν μεγάλα κείμενα. Κατά συνέπεια κάποιες μεταφράζονται σε λίγα λεπτά, ενώ άλλες χρειάζονται πολύ ώρα.


Posted on 2012-07-09 23:22:59   
zikosdog
Posts: 1
zikosdog wrote:

zikosdog wrote:

zikosdog wrote:

Ενημέρωση για την πρόοδΟ της Ματάφρασης: 09.7.2012

cron: Σύνολο: 1 σελίδα. Τελείωσαν: 1 σελίδα. (100%)
Home: Σύνολο: 1 σελίδα. Τελείωσαν: 1 σελίδα. (100%)
leftmenu: 2 σελίδες. Τελείωσαν: 2 σελίδες. (100%)
main: 21 σελίδες. Τελείωσαν: 21 σελίδες. (100%)
match: 45 σελίδες. Τελείωσαν: 5 σελίδες. (11%)
messages: 6 σελίδες. Τελείωσαν: 6 σελίδες. (100%)
register: 4 σελίδες. Τελείωσαν: 4 σελίδες. (100%)
rulesfaq: 19 σελίδες. Τελείωσαν: 0 σελίδες. (0%)
store: 4 σελίδες. Τελείωσαν: 4 σελίδες. (100%)
team: 35 σελίδες. Τελείωσαν: 2 σελίδες. (5%)
tools: 6 σελίδες. Τελείωσαν: 6 σελίδες. (100%)
topmenu: 2 σελίδες. Τελείωσαν: 2 σελίδες. (100%)ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποιες σελίδες αποτελούνται από μεμονομένες λέξεις. Άλλες έχουν μεγάλα κείμενα. Κατά συνέπεια κάποιες μεταφράζονται σε λίγα λεπτά, ενώ άλλες χρειάζονται πολύ ώρα.


Posted on 2012-07-09 23:24:59   
zikosdog
Posts: 1
zikosdog wrote:

zikosdog wrote:

zikosdog wrote:

zikosdog wrote:

Ενημέρωση για την πρόοδΟ της Ματάφρασης: 09.7.2012

cron: Σύνολο: 1 σελίδα. Τελείωσαν: 1 σελίδα. (100%)
Home: Σύνολο: 1 σελίδα. Τελείωσαν: 1 σελίδα. (100%)
leftmenu: 2 σελίδες. Τελείωσαν: 2 σελίδες. (100%)
main: 21 σελίδες. Τελείωσαν: 21 σελίδες. (100%)
match: 45 σελίδες. Τελείωσαν: 5 σελίδες. (11%)
messages: 6 σελίδες. Τελείωσαν: 6 σελίδες. (100%)
register: 4 σελίδες. Τελείωσαν: 4 σελίδες. (100%)
rulesfaq: 19 σελίδες. Τελείωσαν: 0 σελίδες. (0%)
store: 4 σελίδες. Τελείωσαν: 4 σελίδες. (100%)
team: 35 σελίδες. Τελείωσαν: 2 σελίδες. (5%)
tools: 6 σελίδες. Τελείωσαν: 6 σελίδες. (100%)
topmenu: 2 σελίδες. Τελείωσαν: 2 σελίδες. (100%)

Συνολικα απο τις 146 σελιδες μεταφραστηκαν οι 54 σελιδες..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποιες σελίδες αποτελούνται από μεμονομένες λέξεις. Άλλες έχουν μεγάλα κείμενα. Κατά συνέπεια κάποιες μεταφράζονται σε λίγα λεπτά, ενώ άλλες χρειάζονται πολύ ώρα.


Posted on 2012-07-09 23:48:32   
zikosdog
Posts: 1
zikosdog wrote:

zikosdog wrote:

zikosdog wrote:

zikosdog wrote:

zikosdog wrote:

Ενημέρωση για την πρόοδΟ της Ματάφρασης: 09.7.2012

cron: Σύνολο: 1 σελίδα. Τελείωσαν: 1 σελίδα. (100%)
Home: Σύνολο: 1 σελίδα. Τελείωσαν: 1 σελίδα. (100%)
leftmenu: 2 σελίδες. Τελείωσαν: 2 σελίδες. (100%)
main: 21 σελίδες. Τελείωσαν: 21 σελίδες. (100%)
tools: 6 σελίδες. Τελείωσαν: 6 σελίδες. (100%)
topmenu: 2 σελίδες. Τελείωσαν: 2 σελίδες. (100%)
messages: 6 σελίδες. Τελείωσαν: 6 σελίδες. (100%)
register: 4 σελίδες. Τελείωσαν: 4 σελίδες. (100%)
match: 45 σελίδες. Τελείωσαν: 5 σελίδες. (11%)
rulesfaq: 19 σελίδες. Τελείωσαν: 0 σελίδες. (0%)
store: 4 σελίδες. Τελείωσαν: 4 σελίδες. (100%)
team: 35 σελίδες. Τελείωσαν: 2 σελίδες. (5%)


Συνολικα απο τις 146 σελιδες μεταφραστηκαν οι 54 σελιδες..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποιες σελίδες αποτελούνται από μεμονομένες λέξεις. Άλλες έχουν μεγάλα κείμενα. Κατά συνέπεια κάποιες μεταφράζονται σε λίγα λεπτά, ενώ άλλες χρειάζονται πολύ ώρα.

Forum index >> Ellás >> ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ